نویسنده : م.م ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳٩۱
تگ ها :

 

  
نویسنده : م.م ; ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳٩۱
تگ ها :

 

  
نویسنده : م.م ; ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳٩۱
تگ ها :

پنچره

  
نویسنده : م.م ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ،۱۳٩۱
تگ ها :

عکاس

  
نویسنده : م.م ; ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ،۱۳٩۱
تگ ها :

من و تو

  
نویسنده : م.م ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ،۱۳٩۱
تگ ها :

 

  
نویسنده : م.م ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ مهر ،۱۳٩۱
تگ ها :

به یاد تو

وقتی نخستین باران پائیز

عطش زمین خاکستر را نوشید

وپنجره آفتاب ارغوانی

بر مزرعه برده گان گشود

تا افتابگردانهای پیشرس بپاخیزند،

برادرهای هم تصویر

برای آفتاب دیگر

پیش از طلوع روز بزرگ اش

گریستیم.

"شاملو"

  
نویسنده : م.م ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩۱
تگ ها :

← صفحه بعد